Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERZIGT OVER DE GODGELEERDE LETTERKUNDE IN NEDERLAND, OVER HET JAAR 1838.

Tweede Gedeelte.

Dc rij der werken en werkjes overziende, welke ons het verloopene jaar omtrent de meer beoefenende Godgeleerdheid aanbood, vinden wij weinig voortbrengselen, die in een overligt over de Letterkunde ons lang behoeven bezig te houden. Wij zullen derhalve de weinige ruimte, die ons is toegestaan, zoo gebruiken, dat wy alle hiertoe behoorende geschriften, die ons ter hand kwamen, vermelden, doch slechts hier en daar langer verwijlen, hetzij dewijl een geschrift, hetzij dewijl hel onderwerp van een geschrift onze aandacht meer kan gaande houden. Yoorts zullen wy ook hier nog al eens een werk te noemen hebben, 't welk eigenlijk reeds in een vorig jaar is uitgekomen, maar ons tijdens het stellen van het Verslag iii 1838 nog niet was ter hand gekomen.

I.

Christelijke Zedekunde.

Slechts één werk, eigenlijk reeds in 1837 te Leeuwarden uitgekomen, en dan nog wel een herdruk van 1839. 55

Sluiten