Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

van den

JAARGrANGf 1839.

I STUK*

VERHANDELINGEN en GEDACHTEN.

p. hofstede de groot, Onderzoek, of de overtuiging vau jezus buitengewone geboorte geschiedkundig zeker en van wezenlijk belang zij voor de regie kennis

des Christendoms -bi. 7,

a. verwijs, Of er in de vrijere denkwijze onzer dagen omtrent Godsdienst en Christendom ook eenig wezenlijk gevaar voor echte Christelijke Godsdienstigheid gele-

9en zi3 45.

a. rutgers van der loeff , O ver de bedoeling, kracht en uitwerking der door mozes ingestelde offers, volgens den Schrijver van den Brief aan de Hebreen . . » 87. i'. g* pakeau, Gedachten over jezus gezegde,

dat Hij met gekomen is, om vrede te geven op aarde, maar veeleer verdeeldheid » 133.

BEOORDEELINGEN en BERIGTEN.

"w. R. van noëvELL, De eenheid der Kerk)

volgens irenaeus , /

a. stieren, Over de hoeken van irenaeus f w

tegen de ketterijen J

Tot welk één wonder moeten alle wonderen

in het Christendom gebragt worden? . . » 190. Op welke wijze zegepraalt de waarheid? . » 197. Iets bij gelegenheid van de vijfentwintigjarige viering van Nederlands Verlossing » 205.

strauss en Salvador » 218

Over de eenheid der nu bestaande Kerkgenootschappen 219

Sluiten