Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit denzelven, en heigeen er door middel van deszelfs gevolgen uit is voortgevloeid.

Ook is bij de behandeling van dit onderwerp nog dit op te merken, dat jezus in zijne uitspraken over zijnen dood, niet slechts over zijn sterven spreekt en zijnen uilgang uit dit leven, op zich zeiven beschouwd, maar tevens over de wijze van dat sterven en den korten lijd , dien Hij aan den dood onderworpen was. En gelijk hierin geen gering deel gelegen is van het gewigt, dal Hij aan zijnen dood toeschreef, zoo worden wij hierdoor levens geleid tot het onderzoek ook naar de oorzaken en bewerkers van zijnen dood, op welke jezus zelf menigmaal terugkwam. Zoodat dan nu dit ons onderzoek in twee deelen beslaan zal, waarvan het eerste zal behelzen eene opgaaf van jezus gezegden betrekkelijk de oorzaken van zijnen dood, terwijl het ticeede ons zal aanbieden hetgeen jezus van de uitwerkselen en de kracht diens doods betuigd heeft, hetzy Hij dezelve slechts als gevolgen of ook als doeleinden voorstelde.

Bij het onderzoek naar Jezus gezegden betrekkelijk de oorzaken van zijnen dood (I Deel) bevinden wij, dal Hy hier v\el meest handelt over de personen, die de bewerkers waren van dien dood, maar dat die echter, uit een verschillend oogpunt beschouwd, weder verschillend zijn. Nu eens toch hooren wij Hem van de merischen als oorzaken zijns doods gewagen , dan weder de zaak aan God en aan zich zeiven toeschrijven.

Spreekt jezus over de oorzaken van zijnen dood, in zooverre dezelve tot de menschen betrekking heb-

Sluiten