Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJDRAGE TER BEANTWOORDING DER VRAAG:

»BESTAAN ER IX HET NIEUWE VERBOND WEZENLIJK TWEE VERSCHILLENDE WIJZEN VAN VOORSTELLING OMTRENT 'S MENSCHEN VOORTDURING NA DEN DOOD, ZOODAT HET NU EENS SCHIJNT, DAT HIJ TERSTOND NA DEN DOOD MET BEWUSTHEID BLIJFT VOORTDUREN EN DAN EENS, DAT MET DE OPSTANDING ZIJN BESTAAN WEDER BEGINT ? OF LATEN ZICH DEZE BEIDE VOORSTELLINGEN OVEREENBRENGEN ? EN ,

ZOO JA, HOE?"

door

J. SONIUS S WA AG MAN,

Predikant tc Stads Kanaal.

l^icfde \oor het leven is ons allen eigen. Wij zijn afkeerig van vernietiging van ons bestaan, en indien hetzelve eindigde met den dood, dan was en bleef deze voor ons inderdaad een koning der verschrikking. Groot is dus ons voorregt, en Gode zij dank daarvoor, dat wij bestraald worden met het heerlijk licht van Gods openbaring in jezus Christus, die van den

Sluiten