Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedrogen uit. Alvorens de overeenkomst aangegaan was, lekten al te veel bijzonderheden uit aangaande de besprekingen. Deze sprongen af. Achteraf blijkt nu dat het heele opzet Ambedkar op het politieke schaakbord zeer weinig winst heeft opgeleverd. Hiermee schijnt ook aan het knipoogjes geven van Ambedkar aan de Sikhs een eind gekomen.

Naar den Islam ?

In Britsch Indië wonen tachtig millioen Mohammedanen en hun snelle aangroei bewijst, dat ze de kunst verstaan om bekeerlingen te maken. De Mohammedanen zijn bij machte op alle gebied veel voor de Verdrukten te doen. Hun laksche moraal moet overigens op die zoekers een sterkere bekoring uitoefenen dan de strengere eischen van de Katholieke Kerk. Ook de buitenlandsche Mohammedanen trekken zich, blijkens artikels in de Egyptische bladen, het lot der Verdrukten aan. De Universiteit van Kairo, een bolwerk van den Islam, zond zelfs een commissie naar Indië uit, om zich van de bekeeringsmogelijkheden op de hoogte te stellen. Ook zij zijn tot de overtuiging gekomen, dat hier een eenige gelegenheid aangeboden wordt, welke ze niet mogen laten ontglippen.

Het moet wel een gevoelige klap geweest zijn voor den grooten Indischen leider Mahatma Gandhi, toen zijn zoon het Hindoeïsme verzaakte en tot den Islam overging. Dat gaf me een gejuich in het kamp van den vijand ! Candhi's zoon heette voortaan Abdulla en werd voor den Mohammedaanschen zegewagen gespannen. In de tweede helft van het vorige jaar toerde hij in de Zuidwestelijke kustlanden van Voor-lndië om de Thiya's tot den Islam

Sluiten