Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laakte Cochineesche priesters, zij het dan na de inachtneming van de gebruikelijke reinigingsceremonies, weer in zijn tempel kan toelaten.

Arme zondebokken!

Het is interessant eens na te gaan, in hoeverre de Verdrukten in Travancore zelf erop vooruitgegaan zijn na den maatregel van den Maharadja. Uit talrijke krantenberichten blijkt overduidelijk dat velen van de verstrekkende hervorming door hun vorst ingevoerd niet willen weten.

Een aantal kaste-Hindoes hebben de proclamatie benut om een vervolgingscampagne tegen de christenen van Travancore uit te lokken. Ze beweren dat de Maharadja zijn verordening slechts heeft afgekondigd om in zijn rijk paal en perk te stellen aan de zich steeds uitbreidende bekeeringsbeweging tot het christendom. De « Nairen » een der invloedrijkste hoogere kasten, weigeren hun lijfeigenen, die tot het christendom zijn overgegaan, de vrije uitoefening van hun nieuwen godsdienst en bedreigen hen met lijfstraffen en dood. Katechisten worden afgeranseld, als ze die menschen durven naderen. Eenige jonge Nairen ontzagen zich niet, de bidplaatsen der christenen te schenden.

Die haat tegen de christenen is

IHS

Sluiten