Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Congres te Patna.

Als we van Calcutta uit een lijn trekken in Noordwestelijke richting naar Lahore, en den heiligen Canges volgen, treffen we millioenen Verdrukten aan, die nog weinig hebben vernomen over den opstand van hun lotgenooten in het Zuiden, en voor wie de naam Ambedkar niet veel beteekent. Het begint echter ook in die streken te roeren. In de provincie Bihar (ongeveer acht millioen inwoners, waaronder zoowat twee millioen Verdrukten) werken de Amerikaansche Jezuïeten van het bisdom Patna. In Patna (een stad van een kleine tweehonderd duizend zielen) en omstreken wonen millioenen Verdrukten, waaronder onze missionarissen hun eerste veelbelovende vruchten hebben geplukt. In een bepaald distrikt alleen al wordt het aantal mogelijke bekeeringen op honderd duizend geschat, als... de middelen niet ontbraken! Wat vermogen drie of vier missionarissen, verdeeld over zoo 'n uitgebreid gebied, zonder kerken, kapellen of woonhuizen ?

Verleden jaar van 22 tot 24 Mei, belegde Dr. Ambedkar een bijeenkomst van leiders in Lucknow. Daar werd besloten, het Hindoeïsme den rug toe te keeren. Dit jaar was Patna voor de jaarlijksche bijeenkomst aangewezen. De Heer Prasad, algemeen secretaris van Ambedkar's partij, zou het congres organiseeren, waarvan de datum vastgesteld was op 9, 10 en 11 April.

IN ONS VOLCEND NUMMER :

— Interview van den Heer Prasad door Pater Koster.

— De vergaderingen van het Congres.

— De nawerking van het Congres.

— De Europeesche kant van de kwestie.

Hiernaast : onder : Schoenenpoetser in de grootstad, boven : Schoenmaker op den buiten.

IHS

Sluiten