Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om schoolkapellen te bouwen en volwassenen en kinderen te onderrichten. De Pater staat daar bij zijn bezoek voor een afgedane zaak. Wat wilt ge als de ouders u hun kinderen aanbieden, wat anders dan de meer dan honderd jongens opschrijven, die zonder aarzelen aanvaarden de lessen in godsdienst en in de andere vakken te volgen ? Meteen stijgt het aantal scholen afhankelijk van Kimvoela tot tien, en het getal van de leerlingen in de kapelhoeve en haar bijposten tot tweehonderd-twee-en-twintig.

SEPTEMBER 1922 : Het aantal schoolkapellen van de Bengastreek is van dertien reeds tot acht-entwintig aangegroeid en het scheelde maar weinig of er waren er nog een half dozijn meer. De beweging die verleden jaar hier ontstond, heeft zich geleidelijk voortgezet tot aan Kimvoela en Pongala. Wat een vreugde voor Pater Dumont een kapel en een katechist te vinden omringd van 20, 25 aankomende jongens in al de dorpen uit den omtrek van Kimvoela, waar hij in 1917 ternauwernood met een schuchtere goên dag begroet werd. Wat een ommekeer op vijf jaar ! Het is wel waarlijk in de massa van de heidenen dat de gist der genade aan het werken gaat : overal verlangen de volwassenen de gebeden te leeren en het Doopsel te ontvangen. Hier en daar reeds volgen de vrouwen.

Wat had hij gelijk vertrouwen te hebben en vol te houden, de stichter van de Benga-missie, P. Hanquet !

FEBRUARI 1923 : Hij is vlakweg te bewonderen, onze Jean Mbala ! Allerlei moeilijkheden en tegenkantingen ten spijt, volhardt hij in zijn ijver voor -de uitbreiding der Kerk. Als een ver- en klaarziende missie-overste verzet hij op het schaakbord van zijn vijf-en-twintig bijposten zijn legertje jonge katechisten, verwisselt er daar twee, vervangt er hier een, zendt er zelfs ginder een door, als hij het noodig oordeelt een strenge les te geven; het is een kerel met een scherpen en juisten kijk op personen en toestanden, die zich door alle moeilijkheden weet door te slaan; nooit ontbreekt het hem aan personeel, spijts de moeite die de duivel aanwendt om hier en daar een van zijn mannen mee te sleuren.

IHS

Sluiten