Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—- « 't Zal hem leeren » zei je baas toen van je. Zooals hij dat ook zei, als je 't weer 'ns gewaagd had je tanden te zetten, op je eigen onverbeterlijke manier, in een pakje bloedend wild.

J; baas wou dat je « apporte » deed. J j zelf Leeren ! meende waarschijnlijk dat je 'ns moest pro-

beeren of er werkelijk geen beweging meer te krijgen was in die slappe dingen. Was doorbijten daar dan het probaatste middel niet voor : een flinke knauw links en een grollend sleuren rechts ?.. Maar jawel, dat kwam je juist duur te staan. Hoe kon je nu toch in 's hemelsnaam begrijpen dat het daarom was dat je even later tot vóór den baas zijn voeten moest kruipen :

— « Dichter, Puck, nog dichter ! Neer, zeg ik !.. » Zoo 'n reus van een gehoorzamen hond, jankend onder het gestriem van een leertje, ongenadig over je huid !

— « 't Zal hem leeren ! » Je baas z'n woord. Maar nee, Puck, op dit punt heb je niets geleerd. Je was en bleef ossendrijver pur sang, en geen jager...

Hoewel je zelfs meemoest als Fik ergens anders op jacht werd uitgenoodigd, hoogerop nog, de Hollandsche grens over.

Ik zie jullie met z'n tweeën nog vertrekken naar zoo 'n partijtjes, Puck. Je meester met zijn geweer en weitasch op zijn motorfiets. En jij : — « Op, Puck, achteraan ! » ■—— jij met een sprong op het spatbord van het achterwiel. Hoe je 't klaar speelde, weet ik nog niet, maar je zat daar met kretsende nagels op dat gladde zitsel, vlak tegen Fik's rug aan*S Zondags... gedrukt. Wel wat ongemakkelijk, als een aapje op een stokje, maar dan toch zitten. Ofwel nam je meester je eenvoudig onder zijn linker arm, zoo pootig en zoo log als je was. Die was waarachtig ook van geen kleintje vervaard : zoo 'n onmogelijk stel als jullie samen waren op die motor ! Hij, met pak en zak aan 't sturen met zijn rechterhand alleen, jij met je doorgepiooid lijf en je eeuwig hijgenden muil in de bocht van zijn linkerarm.

De menschen keken, Puck, de menschen lachten, maar jullie reden dan toch maar, als de weerlicht reden jullie maar...

Ja, ja, Puck, dat weet je in alle geval nog heel goed waar

IHS

Sluiten