Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een van hen was een Zwitsersche jongeman, pas drie maand geleden door Pater Moore getrouwd. Een andere bom belandde tegelijkertijd in de Internationale Concessie op een pakhuis, doorboorde drie zolderingen en vloog zonder te ontploffen op het betonfundament aan scherven. Deze werden terug in mekaar gestoken en de mop bleek zoo maar anderhalven meter hoog en 15 cm. in doorsnee. De herkomst van de bom was niet makkelijk vast te stellen, doch een Amerikaansch marine-officier zei drie Japansche vliegtuigen gadegeslagen te hebben, die toen precies de Concessie overvlogen, en met zijn eigen oogen had hij door een verrekijker de bommen uit die vliegtuigen zien vallen. De Jappen houden natuurlijk staande dat de projectielen Chineesche waar zijn, en de Chineezen beweren dat ze japansch zijn.

Dienzelfden Maandag 23 reden Broeder Finnegan en drie scholastieken onder gewapend geleide naar Hong-keu om er al de persoonlijke spullen en een partij huisraad weg te halen. Croote schade had onze residentie van Hong-keu niet geleden, een gat in het kerkdak slechts en vele ruiten kapot. De straatmuur der broedersschool rechtover was door een projectiel deerlijk gehavend, en, een huizenblok van onze kerk vandaan, hadden granaten of brand menig gebouw vernield. In de wijk Jang-tsee-poe brandden langs de hoofdstraat gansche rijen huizen totaal uit, aan de Boone Road liggen op sommige plaatsen aan weerskanten de huizen stukgeschoten.

Sedert den 21011 legert een afdeeling Amerikaansche mariniers, zoowat zestig man, in ons schoolgebouw. In September zul-

IHS ï

Sluiten