Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

len er nog 1200 uit San Diego (1) toekomen; dan worden er bij ons vierhonderd ingekwartierd. We wonen hier dus bepaald veilig ! De Jantjes huizen boven. De verdieping gelijkvloers laten ze voor de school vrij. Omstreeks het midden van de komende maand zullen immers de lessen, naar wij verhopen, worden hervat.

Moedwil.

Tijdens de laatste week was het te Sjang-hai en in de naaste omgeving tamelijk rustig. Meer noordwaarts ontscheepten Japansche troepen bij Woe-soeng (2) en op verschillende punten langs de Blauwe Rivier. Vandaar dat de krijgsmacht van beide partijen voor het grootste deel met het slagveld mee naar ginder toog, wel dertig kilometer ver. Dagelijks overvlogen Japanners echter voort de stad om de Chineesche stellingen te bestoken. Den 28en, net twee weken na den Bloedzaterdag, kwamen zij geheel opzettelijk het Zuiderstation in de wijk Nan-kao bombardeeren s namiddags om twee uur, toen honderden Chineezen op den trein naar Hang-tsjou te wachten stonden. Weer kolossaal talrijke dooden en gekwetsten. Deze wreedheid gepleegd tegen een omgeving waar niets militairs aan of omtrent was, verwekte zeer algemeene verontwaardiging. Hoelang de Jappen zoo brooddronken spelletje nog voort zullen kunnen spelen, staat nog te bezien. Ze vermoord-

(1 ) Haven der Vereenigde Staten aan den Crooten Oceaan in Californië, nabij de Mexicaansche grens.

(2) Voorhaven van Sjang-hai aan de monding der Wang-Poe.

OORLOC IN SJANC-HAI.

HIERNAAST : Riksja's in de straten van Sjang-hai. Daarin het kaartje.

OP DE VOLGENDE BLADZIJDEN :

Boven, recht en links : Twee zichten op Nanking Road in de Internationale Concessie.

Onder, rechts en links : Twee zichten op The Bund Foreshore, de kade van de Wang-Poe in de Internationale Concessie.

IHS

Sluiten