Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Gasten.

Zijn Hoogeerwaarde Exellentie Mgr. Sevrin was naar Rome zijn vijfjaarlijksch verslag over het bisdom bij Zijne Heiligheid den Paus gaan indienen. Hij had Eerwaarde Pater Van Lemberghe, den vicaris-generaal, gelast de plechtigheden te Dighia met zijne tegenwoordigheid op te luisteren. Die deed het uiterst gewillig.

Eerwaarde Pater Timmerman, de reguliere overste der Ranchimissie, E. P. Vereist, de deken van Ranchi, Pater J. Bertrand, de vorige pastoor van Dighia, Pater L. Lettens, de pastoor van Lohardaga, en verscheidene andere Paters woonden het feest bij.

Hoeveel anderen waren tengenvolge van ziekte, bezigheden of den te verren afstand tegen wil en dank gdwongen geweest aan de meeviering te verzaken.

Voor eten en slapen geen tijd.

De vermakelijkheden werden ingezet met oorverdoovend spektakel. Zoo het gedruisch der schoten niet hoorbaar was aan de uiterste einden van de parochie, is dat beslist niet te wijten aan de dofheid der salvo's! En als de kinderstemmen geen veertig kilometer droegen, ligt de schuld aan het onvermogen der stembanden, niet aan hun drift bij de sportwedstrijden.

Toen de felste feestroes was uitgewoed, kreeg de geestelijkheid de handen vol. Men was opgekomen om den Lieven Heer voor het ware geloof te bedanken. Alvorens aan God hun dankoffer te brengen, wenschen de feestelingen zich met Schepper en evenmensch te verzoenen. Wij hoorden biecht tot wij er haast bij vielen en wij aan den lijve te voelen kregen, hoe zoet honger rauwe boonen maakt.

's Avonds werden tableaux vertoond. De vertooning duurde tot... och, de menschen waren naar Dighia immers niet komen slapen, maar feesten !

De Lieve Vrouw is niet van hen.

Den ochtend daarop de eene Mis na de andere, en weer biecht.

Hiernaast : Darjeeling met de eeuwige sneeuwtoppen... waar de reuzen wonen (Foto P. L. Bergé).

IHS

Sluiten