Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De meisjes hadden echter een kleinen voorsprong en, nu precies wetende van waar het gevaar kwam, zwenkten ze schielijk om, geraakten weer aan wal en klommen ook de boomen in.

Veilig ! Ze hadden meteen haar kameraadje helpen redden, zonder dat ze 't vermoedden. Zoodra de beer in 't water was gesprongen, waren vijf, zes meisjes, die het dichtst bij het bewustelooze slachtoffertje verscholen zaten, in allerhaast naar beneden geklommen, hadden haar opgetild en, zonder ook maar eens te denken aan den tweeden beer, waren ze in allerijl het bosch uitgevlucht. Ze droegen haar om de beurt tot in Kurdeg. Gelukkig, want na zijn nutteloos bad was de wreedaard weergekeerd naar de plaats waar hij haar had laten liggen.

Dr Miiiiuonflo liMMfkA#

tn de tweede beer intusschen ? Ik zelf kon hem niet zien, maar de andere zuster kon juist hém in de gaten hou¬

den. En wat ze zag, deed al haar bloed in haar aderen stollen.

Daar was een lozefina, een Kharia-meisie van

rkala, twaalf a dertien jaar oud, met weelderig haar, struisch en plomp van lichaamsbouw en eerder onhandig. Haar eerste

3esef van onraad was dat ze heel alleen stond en haar kameraadjes haar van uit de boomen aller-

handen raad uitdeelden.

— Om de liefde Gods,

schei toch uit met al dat geraas ! — had

ze juist geantwoord, . toen ze het

hoofd omkeerend, vlak

op den snuit

kk.

Sluiten