Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. luizen. Kom

wij hadden toch

een dak boven et hoofd! en ik

zou den nacht niet loeten doorbrengen

zooals tijdens de stormen Februari, met mijn para-

pluie open boven mijn bed. Er

stond één fatsoenlijke stoel en één kramanke inlandsche. Eén van ons drie moest dus voor de maaltijden

op den grond zitten ot op den rand van het bed. En tot mijn groote beschaming hield

Pater Overste koppig aan de « laagste plaats ». Tijdens zijn verbliif toonde ik aan Pater Overste de

kaarten van het Kanjia distrikt. Hier Kanjia, onze toenstise centrale post: daar : Raksi. een belaneriike

christelijke bijpost naar Daltonganj toe in het Noorden; ginJer : Barkót een uiterste post Zuidwaarts. Dit reusachtige dis¬

trikt, dat er wel drie kan vormen, werd totnogtoe bediend vanuit Ma.iuadanrh. leder bezoek nam drie weken in beslag. Na een nauwkeurig onderzoek der kaarten met al die christelijke dorpjes op, zag Pater Overste duidelijk in, hoe noodzakelijk het is twee Paters te Kanjia te plaatsen, met daarbij nog een ■:^:rde te Daltonganj, het centrum van Palamau. Juist toen Pater Overste terug naar Ranchi vertrok, kwam een tahsildar met een groepje mannen om op het bevel van den radja het bouwen van onze hut stil te leggen. Ik vroeg hem ons zijn brieven voor te leggen. Hij beloofde die tegen drie uur in den namiddag te brengen. Hij verscheen niet. Onverwijld zetten wij spoed achter het werk. Toen tegen zonsondergang de hut onder dak stond, kwam de tashildar aan. Te laat! Het eerste «missiegebouw» van den nieuwen post stond er.

Moge O. L. Vrouw Hulde der Christenen, patrones van Kanjia, overvloedige genaden uitstorten over haar gebied. Moge de nieuwe missiepost bloeien ondanks alle moeilijkheden en tegenstand.

stond één fatsoenlijke stoel en

c

een kramanke inlandsche. Eén van ■ns drie moest dus voor de maaltijden

Sluiten