Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORLOG

I KI

SJANG-HAI

Uit de brieven van onze Fransche Paters, aan Jezuïeten-missies welwillend medegedeeld doo P. H. Haeck, S. I. van het Algemeen Sekretar

voor de Missies van de Sociëteit. Zi-ka-wei, 15 Augustus.

Gisteren hebben we hier een veelbewogen dag beleefd : bombardement door het zwaar geschut van de Japansche oorlogsschepen, gevechten tusschen vliegtuigen, obussen die tot in de omheining van het weeshuis der zusters neervielen. Een tweede luitenant ter zee kwam met een dertigtal mariniers het observatorium bezetten', zij moeten de neutraliteit van Zi-ka-wei doen eerbiedigen. Onmiddellijk gevaar dreigt ons niet... tenzij ook wij het verrassend bezoek ontvingen van zoo'n verloren geschoten projectiel, als die zeven-en-dertiger, welke vlak door een muur heen, midden in het weeshuis neerplofte

Sjang hai, 17 Augustus.

In de Aurora heerscht sedert enkele dagen een koortsachtige bedrijvigheid. De oudstudenten van de geneeskundige faculteit

Sluiten