Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op 27 December worden

onze drie eerste negerpriesters

gewijd.

ABONNEMENTSPRIJS :

VOOR HET BINNENLAND 20 fr.

VOOR HET BUITENLAND

in landen met verminderd tarief ... 6 Belga in andere landen' 7 Belga

Dit bedrag kan ofwel ineens worden voldaan ofwel per halfjaai liefst door overschrijving op onze postrekening 4113.12 Pafer H. B.iuweraerts, Leuven

DE HELIOBLADZIjDEN 303 - 304 — 321 - 322 — 331 - 332 - 333 - 334 343 _ 3-H _ 361 - 362 — 371 - 372 - 373 - 374 — De legenden telkens op de bladzijde daarnaast.

Teekeningen en bladschikking zijn van Richard Krack. Zonder een uitdrukkelijke toelating van de redactie is alle nadruk van teksten, teekeningen en fotos verboden.

De licentia Superiorum.

Mechlinias, 25 Decembris 1937.

Nihil obstat - ). Naulaerts, can. lib. eens.

S.I.F.A.C., Dapperheidspl., 18, Anderl.-Brussei Afg.-Beh. : O. Boute.

Sluiten