Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE ZITDAG...

EENER VEILING VAN RELIGIES (1)

NAAR DE BROCHURE DEPRESSED CLASSES Nr3

Afwezig present.

Het was Dr. Ambedkar, die op de gedachte kwam een godsdienstgesprek te beleggen, waar al de in Indië levende religieuze gemeenten hun offerte aan de paria's konden komen maken, leder mocht er vrij komen vertellen, hoe hij de kasteloozen behandelen zou, als die eenmaal zijn broeders in het geloof zouden zijn.

(1) Zie ook Jezuiëtenmissies 1936, Nr. 4, blz. 326; Nr. 6, blz. 13-14.

IHS

Sluiten