Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

direkt weten wat dat zeggen wil en worden we bij de goden vervloekt !

— En zelf een put boren ?

— Wij bezitten geen grond en we kunnen er geen bezitten...

— Heelemaal zonder vocht kunt ge niet bestaan; waar haalt ge dan in 's hemelsnaam uw water vandaan ?...

— Uit het moeras en na den regen scheppen we de plasjes op. Ofwel trekken onze vrouwen een halven dag ver tot aan de waterkraan van het spoor. Daar heb¬

ben zij dan maar te wachten tot een trein passeert. De machinisten zijn Mohammedanen, bij het water innemen vullen zij gereedelijk ook de kruiken onzer vrouwen.

—- Hoe worden uw kinderen zoo smerig op school toegelaten ?

— Onze kinderen komen eigenlijk nooit op school.

— Het Rijk heeft toch scholen gesticht afzonderlijk voor u ?

— Weledele Heer, gewasschen of niet worden onze kinderen de school uitgenegerd. De kastemenschen hebben er een handje

van weg, hoor ! om het Rijk te verschalken.

«

Aan 't lijntje.

—- Hoeveel verdient ge per dag ?

— Twee annas.

— Het spoor geeft het dubbel en komt handen te kort !

— Maar wij mogen onzen huidigen dienst niet verlaten, Mijnheer....

— Wie kan u dat verbieden ?

— Bij een Brahmaan staan wij in het krijt en die verbiedt ons zijn dienst of zijn domein te verlaten, eer wij voldaan hebben.

— Vraag aan de Brahmaansche priesters, aan de bazen der groote tempels, voor u ten beste te spreken !

> IHS

Sluiten