Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om die verbasterden het leven onverdraaglijk te maken. De storm zette zoo geweldig op, dat ons hoopje christenen er in ten onder ging.

Een zware slag voor ons.

De Korwa's.

Hoe kort van duur ook, de bekeering van die enkele kherwars moest in de plannen van de Goddelijke Voorzienigheid voor vele anderen de poort openzetten. Tal van Korwa's en Bhuia's, toen ze kherwars, menschen uit zoo 'n hooge kaste, naar ons zagen overkomen, hadden zich laten op sleeptouw nemen. Wanneer later de bekeerde kherwars uit vrees voor boycot vanwege hun heidensche kastegenooten ons in den steek lieten, gingen zij dezen echter

niet achterna. De Korwa's en Bhuia's zijn heel wat min kitteloorig inzake al die kaste-kwesties. Gemakkelijk ging het er toch bij de heidenen niet in, dat de bekeerlingen nooit met menschen uit andere kasten of rassen zouden samen eten, nooit met een meisje of een jongeman uit een andere kaste of een ander ras zouden huwen, en dus de bewering als zouden de christenen hun kaste verloochenen klaarblijkelijk van allen grond ontbloot was. Wij slaagden er evenwel in de meesten onzer pas aangeworven Korwa's en Bhuia's te weerhouden.

De Korwa's zijn geen Hindoes, maar een inlandsch ras gelijk hun minderen. Zij staan zoowat middenin tusschen de Hindoesche kherwars en de Hindoesche Bhuia's. Met deze laatsten vormen zij in de zeer talrijke dorpen van Westelijk Palamau den grooten hoop der bevolking.

IHS

Sluiten