Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Al wat Brahmins bevestigen, klopt niet noodzakelijk met de waarheid! Zij beweren: gij moogt eens anders vrouw huwen, gij moogt er een bijzit op nahouden, gij moogt u aan onzedelijke handelingen te buiten gaan, dat is allemaal volgens het Hindoeïsme veroorloofd! En een beter leven leiden en katholiek worden, zou een zonde zijn ? Wat begeeren de Brahmins ? Ons te verheffen of ons te verdrukken ? Zij willen ons doen verzinken in den poel der onzedelijkheid ! Zij zoeken onzen vooruitgang niet, maar onze verachtering !

OPWERPINC : Veel ahirs pachten velden van de zamindars; verloochenen zij het Hindoeïsme, dan worden hun die akkers ontnomen.

Antwoord : De zamindars zullen de hulp van de ahirs altijd vandoen hebben, of die heidenen of christenen zijn; zij kunnen toch geen kasteloozen als de lohars, chiks of kumhars in dienst nemen, en zullen dus noodgedwongen beroep doen op de ahirs, al zijn die ook katholiek.

AANGENOMEN BESLUITEN :

« Het staat iedereen vrij katholiek te worden.

Wie katholiek wordt, verliest daardoor noch zijn kaste, noch hare voorrechten.

Wij drukken den wensch uit dat alle ahirs zich bekeeren zouden tot de Katholieke Kerk.

Na den rijstoogst zouden nog meer dergelijke panchyats moeten belegd worden. Vele afgevaardigden konden op deze vergadering niet aanwezig zijn, omdat zij te veraf wonen en er in de maand Oktober hard te werken valt.

Wij betuigen onzen dank voor de vriendelijke uitnoodiging op deze meeting. »

Misschien vraagt mij iemand : « Waarom vergadert gij eerst de ahirs en niet de echte Harijans, als de lohars? » Daarop antwoord ik : Soms wint ge er bij den stier liever bij de horens dan bij den staart te vatten; het apostolaat onder de Verdrukten lukt meestal gemakkelijker bergaf- dan bergopwaarts.

Lang had ik wantrouwig gestaan tegenover deze panchyat, maar achteraf moet ik bekennen, dat zij mijn stoutste verwachtingen overtroffen heeft.

i IHS

Sluiten