Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m

Naast Gods zegen op de missie, ook Gods beproeving. Midden Januari steeg in Kongo een vliegtuig op met de jobstijding aan boord : « Het huis van onze twee kloeke Turnhouters, de PP J De Ceulaer en H. v. Roy, te MOEKILA, in één nacht platgebrand!» Einde januari ontvingen we een S.O.S.-BERICHT van P. Mertens : « Zelfs geen kleingeld meer om mijn katechisten het verschuldigde loon uit te keeren ». Begin Februari seint ons P. Toye uit Kingoenda : DE BLIKSEM sloeg een meisje dood en vier andere lam.

UIT INDIE : De redactie van Jezuiëtenmissies ligt nu al maanden overhoop met P. TRUYEN. Kan het anders P We zijn al lang teruggekomen van wat we in December schreven : « die brave man ». We meenden hem wat stroop aan den baard te strijken, maar die stroop... schijnt boter aan de galg. Spijtig dat we zoo n broedertwist moeten verklappen als Jan en olieman te luisteren zit.... We hebben een jobsgeduld, maar P. Truyen heeft ons zoo lang op de hakken getreden, dat wij uit onzen slof en aan het hakketeeren zijn geschoten. Wat ? Hij zou meer schrijven dan we kunnen drukken ! Dat zullen we 'ns laten zien.... Des te liever, omdat onze lezers er wel bij varen. Heel onze rubriek over Indië hebben we gekozen uit voorradige artikels van zijn hand.

Onder ons noemen we Truyen « onzen Indischen Fleerackers ». De parallel loopt natuurlijk niet tot het einde door. P. Truyen is een missionaris, overlast met werk en leeft in een Engelsch sprekend milieu. Maar beide Kempenaars zijn geboren geestige vertellers, met soms ietwat ondeugende tong, een hart van koekebrood en een priesterziel.

Beste P. Truyen, het is maar om te jokken, dat weet ge wel, als we mekaar in het haar vliegen... van zoo ver. Redactie en lezers van J. M. zijn u uitermate erkentelijk. En rekenen op u.

IN ALLERLEI. De Kempen voert het hooge woord in dit nummer. Na P. v. Roy en P. Penders, P. Toye en P. Truyen, P. J. v. Laer in zijn verhaal van de maand, IN DEN BRUINEN BAVIAAN. Een heel simpel gebeuren, maar zóó verteld dat wij de atmosfeer en het zieleleven van de familie Flaessen van lieverlede gaan aanvoelen als een moment uit ons eigen leven.

IHS

Sluiten