Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Candhi in hongerstaking.

De christenen vasten om zonden uit te boeten of om een godsdienstig voorschrift te onderhouden; de Indiërs, Hindoes en Mohammedanen, ook wel met dergelijke bedoeling, maar daarenboven is hier ten huidigen dage het vasten een politiek propagandamiddel. Of ze dat van den Brit afgeleerd hebben, weet ik niet. Het is u toch bekend dat in Engeland, waar de ketters het vasten als een Roomsch misbruik afschaften, de gevangenen soms om hun vrijstelling te verkrijgen alle voedsel weigeren ?

De Indiërs vonden dit een schitterend idee. De politieke gevangenen bepaaldelijk passen hier gaarne de hunger-strike toe — wat ik liever zou vertalen door iets als voedingsstaking dan door het reeds algemeen aanvaarde « hongerstaking », dat het tegengestelde zegt van wat men meent. Onze slimme Mahatma Candhi

IHS

.

Sluiten