is toegevoegd aan uw favorieten.

Jezuïeten-missies; maandschrift, 1938, no 21, 01-03-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

« Dat daarboven ?... Dat heeft onze Jan nog opgehangen. Dat is nog van in den tijd dat de jagers hier plachten te komen », legde vader Flaessen uit, toen hij Pater Mangels op zeker oogenblik naar het hertengewei zag kijken boven de deur.

— « Van in uw jachtwachterstijd ?... Kwamen de heeren jagers dan hier hun boterham eten en hun glaasje drinken ?

— Persies ! »

Ja, ja, Pater Mangels begon al goed op de hoogte te geraken van vader Flaessen's leven.

Dat het van na den oorlog gedaan was geweest met de afspanning. Afspanning ?... Waarvoor nog ? Geen kooplui meer op de baan met kar en paard ! Auto's ja, en trams. Maar dat reed voorbij, dat had geen Bruinen Baviaan noodig.

Toen was hij houtvester geworden en jachtwachter van Mijnheer Dupuis in de bosschen vlakbij, 'n Goede post ! Tien jaar lang. Tot aan het ongeluk : de boom die bij het vellen onverwachts op

IHS —