Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

« 'k Heb er goed over nagedacht » zei hij nog. « Ce hebt me nu thuis toch niet meer noodig, ik kan gemist worden. Gij krijgt uw pensioen en nu ons Mientje begint te verdienen... »

Ons Mientje, de onderwijzeres.

...« Als ge toch van den duvel spreekt ! » moest vader Flaessen zich op dat oogenblik onderbreken.

De deur was opengegaan. Maar het was moederke niet die met de koffie kwam. « Dat is nu juist ons Mientje » zei vader met een lach. « Die komt uit school. Onderwijzeres is ze hier op het dorp. »

Als een vogeltje zoo vlug stond een meisje al bij tafel bezig. « Dag Pater. Wat is het vriendelijk van u dat ge gekomen bent. Zoo heelemaal op het onverwachts.... » Haar handen plooiden ondertusschen bedrijvig een tafellaken uiteen. « Ik heb moeder

IHS

É

Sluiten