Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Murkoni, Idri, Murto, Xodarxo... ». Weg was ik.

Om halfeen stuif ik Murkoni binnen. Nergens een levende ziel te zien. Ha ! ginder toch in de velden twee kerels. Ik er achter, over het stoppelveld, een paar bokkesprongen over de dijken en ik heb hen achterhaald. Schrikken dat ze deden en beven van angst! Ze zaten rijstbier te drinken en namen mij in mijn khakipak voor een daroga (] ).

« He ! Idri ka rasta kaha ?

— Een weg naar Idri ? Neen... » logen ze. Ik bromde iets in het Vlaamsch en peddelde terug naar Murkoni. Een oude filosoof wist me hier te vertellen, dat ik best regelrecht naar Bero zou rijden langs den weg, dien hij mij wees, en vandaar langs den straatweg naar Dighia.

Snul als ik ben om naar zoo 'n kletskous te luisteren ! Was me dat een cross-country ! Over een wegeltje, soms een goeie hand breed, met kuilen, gapingen en trappen uitgevreten door de stortregens ! Kijk naar uw voorwiel niet... of ge joept van het zadel af en zit schrijlings op den dijk... en op uw blauwe plekken. Ik beloof u dat ik die kapriolen en salto mortale's geen tweeden keer wagen zal !

Pater Ad. Lievens, de pastoor van Dighia, ontving me feestelijk met een kopje thee en lekkere koekjes.... De zon wierp al lange schaduwen en ik moest « den weg terug » aanpakken. It was a long way to... Nowatanr. Dien nacht sliep ik zoo vast, zoo vast, dat ze me met een kanon niet hadden wakker geschoten.

Veelbewogen dagen.

's Anderen daags werd ik naar Corxo geroepen. Het zat er scheef, kwestie van een erfenis. Boer lx had een grooter veld dan zijn broer Zet. Op zich zelf scheen dat zoo erg niet, maar Zet was getrouwd, begrijp je.... Mevrouw Zet vond de verdeeling onrechtvaardig en sloeg haar sikkel in de rijst van haar schoonbroer.

En... het was hommeles. De panches (ouderen) vergaderden.

(1) Inlandsche politie-inspecteur.

IHS

Sluiten