Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hooge uitgaven mede, welke de missie moet dragen, zoo niet uitsluitend dan toch grootendeels, wegens de economische en andere concrete omstandigheden waarin de bevolking leeft, /.elfs indien het vraagstuk van het schoolgeld opgelost wordt, — en dat zal geleidelijk wel effen komen, — dan blijft nog een dubbel bezwaar tegen het bestaande systeem, namelijk de overbevolking der postscholen en de nadeelen van elk internaat.

Voor dergelijke streken dient het programma der dorpsscholen herzien; een statuut zou moeten opgemaakt voor de scholen die wij in sommige meer belangrijke hoofdmansdorpen zouden inrichten met een eersten en tweeden graad, al bleef deze laatste tot twee jaar beperkt.

De huidige tweede graad van drie jaar zou voorbehouden blijven aan de postscholen. Het is echter mogelijk, dat ook hier verandering moet komen. Velen immers zijn van meening, dat een lager onderwijs van vijf jaar onvoldoende is om leerlingen te bekwamen tot de normaalscholen of tot ander middelbaar onderwijs.

Hierover in een volgend artikel.

ALLEEN VOOR DE TURNHOUTERS.

Uit een briefje van P. J. De Ceulaer.

Was ik nu maar te Turnhout ! De menschen van bij ons zijn zoo goedhartig en zoo vrijgevig. Ik zou hen eens vertellen wat ons overkomen is, hoe de bliksem en een bliksem van Kongoleesch kaliber ons uit ons eigen huis heeft gezet en hoe wij op straat zitten — figuurlijk gesproken natuurlijk.

We waren wel zinnens ons een huis te bouwen in gebakken steen, maar nu is het moetens. Daartoe echter heeft 'n mensch

centen noodig !...

Allo, menschen van Turnhout, schiet 'ns in uwen zak, laat ns zien dat uw twee jongens niet roekeloos hun hoop op u hebben gesteld !

Schrijft Pater De Ceulaer dit alleen voor de Turnhouten ?

BIJLANCE NIET, MAAR VOOR ALLEMAN !

IHS

Sluiten