Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RECHTUIT

De zending van den katholieken missionaris gaf Smousen ? te allen tijde aanleiding tot een bedenkelijk misverstand. Voor den gemeenen man is de missie een raadseltje. Dat wij het christelijk geloof prediken en overal rondom ons trachten het ingang te doen vinden, daar komen wij rond voor uit; velen kunnen echter onmogelijk het vermoeden van zich afzetten, dat geheime oogmerken ons leiden. De evangelieprediking zou niet eens ons hoofddoel mogen heeten, doch eerder een voorwendsel strekkende om onze eigenlijke actie te maskeeren, het apostolaat zou een vlag zijn om de lading te dekken. De missionarissen verkennen het terrein, factorijen vormen de voorhoede, — spits het oor en je zal het ratelend geschut reeds hooren aanrollen. Werd niet voor enkele dagen pas dit uitentreuren gezongen lasterrefrein hier te Madras zelf weer herhaald ?

IHS

Sluiten