Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van onder de twintig tot boven de zestig een onderdak vinden en bescherming tegen de begeerlijkheid van de Mohammedanen. Hoe die lustige en ...lastige weeuwtjes in peis en vrede te doen samenleven, kost heel wat hoofdbreken. Een probleem waarvoor de zusters totnogtoe geen bevredigende oplossing vonden.

Bosonti zelf bezit, zooals we zagen, nog geen eigenlijke kerk. Wel een vijf en twintig kapellen in verafgelegen dorpen van de parochie. Vijf daarvan staan op hetzelfde eiland waarin Bosonti ligt. Die kan de missionaris dus te voet bereiken. Te voet, want berijbare wegen loopen er niet door dit deltagebied. Naar de twintig andere moet hij per vaartuig. De missie bezit dan ook haar eigen motorboot. Een kostelijk, maar in dit hoekje van Bengalen onmisbaar vervoermiddel.

Tot laat in den nacht.

Vaar je eens met me mee naar eene van die kapellen, waar ik Zondagmorgen de Mis ga lezen? Leg dan eerst je Europeesche zin voor regelmaat en gerieflijkheid af.

We belanden bij schemertijd, juist als de menschen met hun werk klaar zijn, in een ietwat grootere hut : dikke leemen muren, waarin enkele gaten als vensters, onder een laag rieten dak. Het is er donker als in een kelder, maar in den zomer prettig koel. Geen de minste meubileering tenzij een leemen altaar. We hebben zelf in ons koffer alle altaar- en misbenoodigdheden meegebracht, tot zelfs een stoel en een tralieraampje voor de biecht.

De katechist hamert op de gong, die tegen den muur van de _kapel hangt, het sein dat de Pater is aangekomen. In groepjes drentelen de katholieken aan. Als ze nagenoeg voltallig zijn, korte kennismaking : 't gebeurt immers dat de missionaris sinds twee, vier of zes maand niet meer in het dorp is geweest. Dikwijls moet dan een vergrijp tegen de goede zeden onderzocht of een twist bijgelegd worden. Een of meer geloofsleerlingen krijgen een afzonderlijke onderrichting. Er wordt examen afgenomen om te zien of de katechist zijn werk ordentelijk verricht. Dan volgt een aansporing tot een rechtzinnige, rouwmoedige belijdenis. Als je de laatste biecht hebt gehoord gebruik je je avondmaal. Onderwijl

IHS üüii^Süüiiüüiiüi55iiii^Siüiüüi^Sii^^^

Sluiten