is toegevoegd aan uw favorieten.

Jezuïeten-missies; maandschrift, 1938, no 23, 01-06-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fietser, kantonnier en koffieplanter.

Den dag na aankomst te Matadi den trein op naar Kisantoe. Den 22sten rijdt een lastauto met cement, met ijzeren balken en... met P. Valeer Goemé zuidwaarts naar Kimvoela, een ritje van 204 km., bijna zoover als van Oostende naar Maastricht.

Den 23sten staat Kimvoela in den persoon van Pater Désiré Luytgaerens, den overste, in dien van Pater Felix Van Eyen, architect, en in dien van Pater Karei Polis, die een retraite preekt aan de zusters, de auto en haar lading blijgezind af te wachten.

Den volgenden dag maakt wie in de kerk wil komen luisteren, reeds kennis met de oratorische kunst van den nieuwen missionaris en de kinderen komen om zijn priesterzegen. De missionaris was aangedaan. Krek twee jaar vroeger had hij dien voor 't allereerst gegeven in de Leuvensche Jezuïetenkerk....

De fiets Cycle Blanckaert bereikte Kimvoela pas een week na den berijder. De kar zou dienst bewijzen. U moet weten dat de gebouwen der missie ver uiteen liggen, tot bij de zusters is het 650 m.. In zes dagen trapt hij 47 km. af, drie weken na zijn aankomst had het ijzeren paard al 300 km. geloopen.

Juist zooals in de jaren '29-'31 te Mwilambongo (1) is ook hier P. Valeer weer kantonnier. Over berg en dal moest hij een vier meter breeden weg aanleggen, in de buurt van Kimvoela moet de heerbaan Leopoldstad - Popokabaka - Moenigoenda namelijk twee kilometer korter worden.

Nog een ander departement wordt aan de zorg van den wakkeren missionaris toevertrouwd. Wat viel er in de verwilderde koffieplantage te snoeien !

Op 8 September was de vacantie uit. De Bankanoe- en Bajakaknapen keeren naar de missie terug. Voor de klassen weer vlot aan den gang waren, verstreken er drie weken. Dan konden de inspectiereizen beginnen.

(1) Celegen in het oostelijk deel van het Kwango-vikariaat, dat later toevertrouwd werd aan de Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria.

IHS