Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAT WAS HET TOCH ?

DOOR P. J. B. WINNIGER, S. J.

Te Urgidav (1 ) in de buurt van de groote suikerfabriek woont Ananda, een van mijn bovenste beste onderwijzers. Het is een kerel die in het ijveren voor onzen godsdienst en voor zijn school zich het vuur uit de sloffen loopt, en — wat onder mijn katechisten wel een eenige uitzondering vormt — een man van wien gezegd wordt, dat hij er warmpjes in zit.... Zijn dochter Veronika is een tijdlang op de meisjesschool geweest in Sangamner en nu op den leeftijd dat ze zich eendaags verloven zal.

Op een dag

De geheimzinnige komt Anansnoertjes.... da heelemaal buiten stuur op den missiepost aan. « Pater ik weet niet, maar mijn Veronika, ik zou zeggen, ze is betooverd...

■— Ha, wat malle praat », lach ik.

« Och, Pater, het is geen foefje I Zekeren nacht zat er plotseling om haar arm een snoertje betelnooten gebonden. Daarmee begon het. Een anderen nacht hing er haar wat rond den hals, dan weer om de enkels, telkens wat anders, citroentjes, betel-

li) In de Poona-missie van onze Duitsche Paters, ten oosten van Bombay.

IHS

Sluiten