Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WOORDEN,

waarmede wij misschien minder vertrouwd zijn.

Batikken Bijzonder procédé om weefsels te kleuren, dat buiten java slechts sporadisch wordt beoefend, maar op Java nog steeds de belangrijkste inlandsche nijverheid is. Het bestaat hoofdzakelijk hierin, dat men het weefsel eerst met was besmeert daar waar men de verf niet wenscht, daarna de stof in een verfbad steekt en na droging het was verwijdert.

Dessa Dorp; ook dorpsgemeenschap, d. i. het dorp met bijbehoorende bouwvelden, bosschen enz..

Gamelan (g) Wordt veelal Javaansch orkest genaamd. Maar zooals een fanfare geen orkest is, zoo is geen van beide een gamelan. Laten we eerder zeggen : de gamelan is een muziek-ensemble, dat hoofdzakelijk uit houten en koperen slaginstrumenten bestaat.

Kraton (Ommuurd en versterkt) Vorstenverblijf.

Loerah Hoofd van een dessa of gemeente.

Nirwana Hemel in de opvatting van de Boeddhisten, die be staat in de afwezigheid van alle begeerte en in het opgaan tot het alzijn.

Padie Rijst in de aar.

Pendapa Vierkante of rechthoekige, open maar overdekte ruimte op vier of meer houten zuilen, als een afzonderlijk pavi joen vóór een deftige inlandsche woning opgetrokken, of als een veranda daartegen aangebracht.

Pisang Banaan.

Rama Pater. ,

Regent Javaansch hoofd van den hoogsten rang, die, onder toezicht van den resident staande, met het bestuur der kleurlingen

in de residentie belast is.

Resident Europeesche hoofdambtenaar, wien in zi|n gebied (zijn residentie), o. a. het burgerlijk en geldelijk beheer is opgedragen, en het toezicht over den regent.

Rotan Palmriet.

Sawah Kunstmatig bevloeid rijstveld.

Sembah Beleefde groet, waarbij de handen ter hoogte van het gezicht tegen elkaar worden gevouwen.

Wajang Zie blz. 868 en vlg..

Wedana Iedere residentie is verdeeld in districten, die bestuurd worden door wedana's.

Het is ons een zeer aangename plicht de Noordnederlandsche Jezuïeten, die ons bij het samenstellen van dit nummer met raad en daad bijstonden, oprecht gemeend te bedanken. Hierbij denken wij op de allereerste plaats aan de zoo broederlijke hulp van W E P W Keiler, van de missieprocuur der Nederl. S. ).-provincie.

Van 'hem ontvingen wij o. m. bijna heel de kopij van dit nummer.

inj

Sluiten