is toegevoegd aan uw favorieten.

Jezuïeten-missies; maandschrift, 1938, no 24, 01-07-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wel kan je dagelijks in Djokja een grooten voorraad groenten en andere eetwaren in een soort van kleine processie zien dragen van de passar (markt) naar den kraton, terwijl een gouden pajong er over uitgespreid wordt gehouden. Dat zijn de spijzen bestemd voor de tafel van den Sultan.

Komt een Javaan het erf op van een hoogergeplaatste, b. v. van een wedana, en ziet hij dezen in de voorgalerij zitten, dan zal hij niet nader treden', maar midden op het erf zich neerhurken. Alleen als hij geroepen wordt, zal hij eerbiedig gebogen naderen en bij den rand van de voorgalerij gekomen, aanstonds weer op den grond hurken en aldus zijn verzoek blootleggen.

Alvorens te spreken vouwt hij de handen samen, heft ze omhoog tot voor den neus, en dan hooger nog tot voor het voorhoofd. Dat is de sembah, de eerbiedige groet.

Als onze Javaansche christenen een kerk binnengaan, zullen zij, op hun plaats gekomen, ook altijd eerst een Sembah maken voordat zij beginnen te bidden.

Zeer attent is de Javaan er op zich steeds beneden zijn meerdere te houden. Als je op een lagen stoel zit, zal je niet gemakkelijk een Javaan er toe bewegen op een gewonen stoel te gaan zitten. Wanneer je gezeten bent, zal een Javaan, die de kamer binnenkomt, zoo spoedig mogelijk een plekje op den vloer opzoeken, waar hij kan gaan zitten. Gebogen loopt hij er heen, want rechtop staande, steekt hij boven je uit.

Langs een weg gaande is 't mij we! overkomen, dat een man, die in een boom geklommen was, bij mijn komst, boven in den boom staande zijn excuus begon te maken, omdat hij hooger stond dan ik.

Zoodra het teeken gegeven is voor de klas, gaan alle jongens naast de deur van de dessaschool op hun hurken in rijen bijeen zitten. De onderwijzer plaatst zich in de deur. Nu begint de plechtige intocht langs hem heen. Als een troep waggelende ganzen trekken de jongens in elkaar gehurkt loopend de klas binnen naar hun plaats. Als gedurende de klas een leerling naar voren moet komen, bijvoorbeeld om iets op het bord te schrijven, dan gaat hij ook weer in gebukte houding erheen en komt op dezelfde wijze op zijn plaats terug.

IHS