Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZWARTE PRIESTERS

EN

BLANKE MISSIEBROEDERS

door

P. J. VAN WING. S. J.

Met de wijding onzer eerste in.'andsche priesters, jubelden we onze innige dankbaarheid uit jegens Cod, die dit groot mirakel had verwezenlijkt. In de vele brieven die ons toekwamen, werden de paters met gelukwenschen overladen. Het menschelijk aandeel in dit wonder der genade werd toegeschreven aan hun ijver hun beleid, hun toewijding, hun volharding; van diegenen voornamelijk, die met de leiding en vorming der seminaristen zijn e ast geweest... Die niet werden vernoemd in dit jubelkoor, zijn onze missiebroeders. Hun rol nochtans is niet gering.

IHS

Sluiten