Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor de « bleus » daarentegen is diezelfde vijftiende een « lang verbeide » kermisdag; voor hen vliegen de weken, de dagen, de uren niet vlug genoeg voorbij. Nog zooveel keeren slapen en opstaan en dan mogen ze met pak en zak uit hun gehucht optrekken naar de missie. Daar zullen ze niet meer neerhurken in zoo 'n eng krotje als in hun dorpsschool, maar op echte banken zitten net als de scholieren op die platen uit Europa. Daar zullen ze niet wanordelijk naar de klas loopen als de katechist op een ijzeren plaat hamert, maar geordend in rij stappen zoodra de bronzen klok luidt. Daar worden ze niet onderwezen door een katechist, maar door een Blanke Gods en door echte onderwijzers met schoenen aan, onderwijzers die op een omzien het bord hebben volgeschreven, die over honderd en duizend spreken net als zij van twee en drie ! Wat een leventje, zeg ! En daar krijgen ze nieuwe leien, nieuwe boeken, daar schrijven ze met inkt net als de blanken ! Haast niet om te gelooven, en toch waar ! « Wanneer eindelijk wordt het nu vijftiende September ? » hunkeren de bleus.

Verlangend en verlegen.

Zoo trekt midden September onze studeerende jeugd uit alle richtingen op naar de missie : de anciens ietwat mistroostig en met een tikje weerzin, de bleus geestdriftig en met een jacht van verlangen. Naargelang de jongens echter de « alma mater » naderen, worden de rollen omgekeerd.

Beladen met mondvoorraad, potten en pannen, met al wat ze van ouders of vrienden meekregen, hebben ze door de felle zon, uren en uren gemarcheerd. Ver achter hen ligt nu hun dorp, steeds naderbij de missie.

Mij dunkt, de anciens stappen flinker aan dan straks. Morgen, over een uur zitten ze weer bij hun kameraden van verleden jaar. Zou « de lange » al daar zijn P Een baas in 't vertellen is hij ! Hoe zou « de dikke » het stellen ? Wat hebben ze het heele jaar door in de klas lol beleefd aan dien kerel ! Zou Pol weerkeeren, die woelgeest, die het zoo gedurig met den schoolmeester aan den stok kreeg ? De nieuwe klas zou die al af zijn ? O ja, daar is een nieuwe pater. Een goeie of een strenge ? Afwachten... En dan op

IHS

Sluiten