Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En vertellen en vragen ! Pret als we beleefd hebben bij de jacht na den broessebrand ! En door ons dorp zijn zooveel blanken langs gekomen. En die ancien van verleden jaar is daar tot katechist benoemd. En ik heb een splinternieuwen boog ,bij ! Den nieuwen pater al gezien P Een kruisvuur van vragen en antwoorden.

Van uit het hoekje waar zij schuchter in groepjes afgezonderd staan te koekeloeren, staren de bleus met groote oogen toe : hoe is het in 's hemels naam mogelijk dat jongens van verscheidene rassen zoo eigen met elkaar omgaan ?!

Te acht uur luidt de missieklok een einde aan dat gesproken dagblad, het geroezemoes zou anders den heelen nacht voortduren. Na een kort avondgebed, gezamenlijk en geknield opgezegd, trekken deze honderden jongens stilzwijgend en in rang naar eene van de hun vooraf aangeduide slaapzalen, wikkelen zich in hun deken en strekken zich uit op hun opengerold matje... Nog een geeuwen hier en daar een kuchen, een gapen ginder, nog een hoestje en weldra hoort ge niets meer dan het ronken van verre vliegtuigen óf het regelmatig krassen van zagen... De dagreis is vermoeiend geweest : « zij gingen uren, uren wijd... »

Dien eersten morgen.

Zestien September, halfzes.

Door den vroegen morgen klinkt van uit het huis der paters het eerste signaal. Enkele minuten later bromt de bronzen missieklok. Hop ! de jongens veeren recht, slaan godvruchtig een kruisteeken, bidden de opdracht van den dag en gaan buiten aangezicht, voeten en handen wasschen (zonder zeep). In rang naar de kerk voor de mis van den Heiligen Geest.

De bleus kunnen hun oogen niet gelooven; wat een pracht van bloemen en kaarsen op het altaar ! Ze sperren hun kijkers nog verder open, als acht misdienaars in roode toog, gevolgd door den priester, de sacristie uittreden en door het koor plechtstatig voortschrijden. En als ze de zwierende wierookvaten in de gaten krijgen, die telkens links en rechts een rookwolkje uitsmijten !

Er glimlacht fierheid op het gezicht van de anciens : er wordt veel werk gemaakt van de heropening van hun klassen !

IHS

Sluiten