Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duiken. Ze worden gróoter, krijgen vörm. Op 't hoofd een mand met drie glazen kruiken. « Mbote, mfoemoe. Goeie dag, Pater. — Mbote ! Waarheen de reis, mannen ? — Koe Lwidi. Naar de Lwidi, om malafoe ! »

In bijna ieder dorp langs de Mboemba ontmoet ik malafoekoopers uit de Nsele-streek, zelfs van dicht bij de missie. Er bestaat een geregeld handelsverkeer in malafoe tusschen die twee streken.

« De malafoe van het nseke-Mbisi is beter. » De makelaars in malafoe versnijden hem voor de helft, net als melkboeren doen. Dat brengt een stuivertje op, als ge bedenkt dat elk huwelijksfeest overvloedig, —■ meer dan te Cana, — wordt begoten, dat bij veel andere gelegenheden malafoe onontbeerlijk is, dat er verstokte drinkers zitten in elk dorp; dan begrijpt ge, dat de brouwers ook hier goeie zaken doen.

De volle laag.

Het kleine droog seizoen ten spijt krijgen we den vijfden dag van onze reis een goeie bui. Reeds 's morgens zetten vervaarlijke donderkoppen op, zwarte en licht grijze. « Ei, wat zal dat geven ? » Het wordt zwoel, drukkend heet. Stilletjes aan drijven de wolken saam, aan den horizon wordt net pikzwart, een inktstreep door een helderen hemel, 't Is stil, roerloos stil.... We zijn al een paar uren op weg, nog een half uur en we bereiken het dorp : ginder hoog teekent het zich al af tegen de lucht. Vooruit-!

Schielijk een bliksemflits. Hij klieft de zwarte streep in tweeën, en paan ! een kletterende donderslag. « Zeg, mannen, we zullen er van krijgen » — De eene zei : « Ngatoe, misschien wel, misschien niet.... » Echt een antwoord voor een zwarte. —- Een ander : « We komen nog wel in 't dorp. » —- Een derde : « Twenda, twenda.... Gaan we maar vlug door, mfoemoe. »

Die was nog de slimste. « En gij, mboeta nlongi (hoofdkatechist), wat denkt gij er van P

— Nokka kanokka. 't Zal regenen. » Kort en zeker.

Pas zijn deze woorden gewisseld, of een rukwind vliegt woest en wild door het nseke; piepend zweept hij het gras op en neer en verdwijnt.... Weer is 't stil, beklemmend. De orkaan waait al maar heftiger en heftiger; de eerste wolkenrijen schuiven ons over het hoofd en 't wordt donker. Net een gordijn die alle licht

IHS

Sluiten