Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afsnijdt, 't Wordt beroerd. Paan ! een slag dat de vallei kraakt.... « Ei, ei », roept er een kleine nevens mij en slaat een kruis. Op den slag stappen we allen tweemaal vlugger zonder een woord te zeggen, ledereen zwijgt als een mof. Fier zagen mijn mannen er niet uit. Wat denken die nu eigenlijk ? Regen dat kan hun weinig deren, maar die bliksem ? Al zijn het christenen, toch hebben ze wel nog een zekere vrees, hun door het heidensche bijgeloof in het hart nagelaten.

We naderen het dorpje, nog een honderd meter. Achter ons in de vallei regent het al, we hooren het ruischen in het bosch. Het onweer zit ons op de hielen. Plits, plets, de eerste druppels als vijffrankstukken ploffen in het zand. Plets, plets, plets, dichter nu slaan ze neer. Met ze vallen, zuigt het zand ze op. Op het glimmend vel der zwarten teekenen ze blinkende vlekken.... Nog enkele stappen, maar plots een stuk wolkbreuk, loopen, loopen ! Voor we de klas binnen zijn, hebben we al een duchtig stortbad mee. « Fuu », blaast een zwarte naast me, teeken van zich moe en zich verlost voelen tegelijk. En dan een niets ontziende, al vernielende zondvloed, boomen buigen als riethalmen, hutjes verliezen handvollen stroo.... Pats, pats, het regent hier door het dak ! Een kwartier heb ik zoo half droog half nat zitten luisteren naar het loeien van den orkaan.

De « vliegende zwarte ».

De zwarten hier kennen noch trein noch auto noch fiets noch rijtuig, en toch reizen ze, ze zijn dagen en weken op weg. Te voet loopen, — iets wat wij, blanken, verleerd hebben, — kan een zwarte verbazend snel.

« Michel, kom eens hier ! Een jongen van zeventien jaar staat in 'n wip voor me. Kijk, ik zou wat eten moeten hebben om de reis voort te zetten. Wilt ge er om naar de missie ?

— Ja, pater.

— Zie, alles staat op dit briefje. »

Hij vertrekt,... ik ook. Wij gaan in tegenovergestelde richting weg. Het is 's morgens zeven uur. 's Avonds staat hij op de missie, voor mij meer dan twee dagmarschen ver. 's Anderen daags ga ik nog een dagmarsch verder weg, hij komt van de missie

IHS

Sluiten