Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zei dat vader en moeder, broers en zusters een zwaar offer brengen, wanneer zij hun zoon en broeder afstaan voor het geloof en voor de bekeering der heidenen. Maar, zegde hij, gelukkige ouders wier zoon door Onzen Lieven Heer werd geroepen om aan het altaar het groote zoenoffer op te dragen en om de zonden te vergeven. God zal hen zegenen hier en hiernamaals. Daarna hing hij een kruis om den hals van de vaders der priesters.

Toen nam een der priesters het woord en in zijn Oeraonsche moedertaal bedankte hij allen voor dit zoo wel geslaagde feest. « Bedanken wij Onzen Lieven Heer, zegde hij, die ons allen het zaligmakende geloof heeft geschonken en die ons, uwe zonen, heeft geroepen om te helpen bij het verspreiden van de Blijde Boodschap. En laten wij ook de missionarissen bedanken, die hier vijftig jaar geleden het goede zaad kwamen zaaien, dat nu weelderig opschiet. »

Te Deum laudamus. U loven wij, o God.

IHS

Sluiten