Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te danken aan afbeulende missietochten naar dit afgelegen oord. Van Mahuadanr uit moesten halsbrekende bergsteilten overgeklauterd worden op plaatsen waar de paarden zelf het pesterig vinden, door niet-overbrugde beken was het waden of baden, en in de buurt kuieren tijgers en wilde olifanten.

Ver van ideaal was de verzorging der zielen van 't verre Kanjia. In 1937 kwam dus de inheemsche wereldpriester Weleerw. Heer Kerketa zich hier vestigen.

Reeds werken wij hier met twee priesters en een twintig katechisten. Dezen wonen verspreid en staan ieder over een kapel en een schooltje.

Het schietgeweer.

Toen een baptistisch zendeling den bof hoorde van Pater de Jaegher, begon hij hem dien oogst te betwisten. Naar zijn zeggen behoorden zij beiden tot dezelfde missie. Knepen om den « collega » zijn parochianen af te vangen weet de rare apostel te over. Een van zijn middeltjes is een projectieapparaat. Om onzen concurrent aan te kunnen moeten wij onze katholieke waar in een even stralende verpakking steken.

Ik ben willens met een Cinescope te werken, maar met een electrische lichtbron valt er hier niets uit te richten, de vinding van Volta drong tot dezen uithoek der wereld nog niet door. Een Petromax zou uitstekend passen in mijn kraam.

Zonder projectielantaren handicapt onze baptistische vriend ons te crimineel. Zaten wij hier met geen zendeling in den omtrek, nog zou zulk een projectietoestel ons een bijna noodzakelijke hulp bieden om aan dit drommels achterlijke volkje eenig begrip bij te brengen van onzen godsdienst. Voor abstracties heeft het geen zin, onder stoffelijke gedaanten moet de waarheid z'n knikker in.

Vooreerst moeten wij hier den katechismus en het leven van Ons Heer op het scherm werpen als een twintigste-eeuwschen armenbijbel. Tusschenin dienen wij onze menschen ook al eens smakelijk aan het lachen te brengen. Kluchtige en holIebolIige beestengeschiedenissen met beren, tijgers en olifanten als hoofdrollen,... zonder onze neefjes en dikke vrienden de apen te vergeten.

IHS

Sluiten