Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZIEN, HEER UIT HET REISBOEK VAN

P. A. DE RAEDT. S. J.

Op den Conté Biancamano. In volle zee....

Menschen van allerhande ras en taal. Op weg naar allerhande landen : Egypte, Abessinië, Indië, China. Menschen van allerhande gezindheid : jonge missionarissen vol blijde verwachtingen; levensustige Italiaantjes met gulden galons en helklinkende stemmen, Dp weg naar het veroverde rijk; Chineesche studenten, verontwaardigd over wat ze in Europa vernamen over de gruwelen van Sjanghai, bekommerd over hun toekomst in het Hemelsche rijk.

Indiërs ook. Sommigen onder hen zoo stil en droomerig; zooals dat jonge paar dat samen zit te turen over de blauwe zee, uren aan één stuk, zonder een woord te spreken.... Droomen ze misschien van de stralende zon en de breede vergezichten van hun land ? En die andere daar die bij de dekieuning ook uren lang stil zit, wat speelt er door zijn gedachten ? Voor hem beteekent de terugkeer naar het vaderland iets anders dan geluk en blijde verwachting. Hij is een blinde. Waar kan een blinde zich mee bezighouden ?

Op reis knoopt men gemakkelijk vriendschap aan. Op de boot reisde o. a. een jonge Duitsche Jezuïet, die in Ierland gestudeerd had en vlot Engelsch praatte. Niet lang duurde het of de blinde Indiër en de Pater waren beste vrienden. En ja, waarover kan een priester-missionaris, die naar de heidenlanden vaart, met een terneergedrukten en pas met blindheid geslagen ongeloovige zooal praten ?

De blinde vertelde hoe ellendig hij zich verveelde, hoe de dagen op de boot hem een eeuwigheid schenen, hoe blij hij was nu 'ns iemand te ontmoeten met wien hij praten kon. Hij vertelde hoe hij voor pas drie maand blind geworden, naar Europa afgereisd was om zijn oogen te laten verzorgen door specialisten te Weenen en zijn gezicht te redden. Te laat 1 Er was niets meer aan te doen. En nu, die verveling. Een blinde op een boot vol vreemdelingen 1 « Kan je niet bidden ? » vroeg de pater. « Och, ik ken maar één gebed • Mijn God, uw wil geschiede ! » Wat een blijde verrassing voor den pater, die God-gelatenheid van een ongeloovige.

IHS

Sluiten