Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene vurige liefde, vol hemelsche kracht, ja jler Goddelijke almagl eenigzins deelachtig. Geene bergen kunnen haar palen zetten, geene zeeën haar uilblusschen, geene woede verschrikken, ook de dood niet terughouden.

7). Eindelijk, zóó jezus te gelooven, lief te hebben, na le volgen, moet het heerlijkste zijn, dat wij op aarde kunnen doen en genieten. Ik wil niet betogen, dat dit beter en heerlijker is, dan in de zonde te leven, dan alleen voor aardsche goederen te zorgen en in huiselijke beslommeringen ons af te tobben. Wie gelooft het niet gaarne? Maar dit wilde ik opmerken, dat het beter cn heerlijker is dan le leven voor kunst en wetenschap, zelfs voor deugd en godsvrucht, builen jezus. Die Hem kent, Hem, den Eenige onder alle kinderen van adam , Hem, den Zoon van God, die Hem gelooft, Hem liefheeft, Hem navolgt — o geheel anders beoefent hij ook kunst en wetenschap, geheel anders vordert hij in deugd en godsvrucht! Jezus is het hoogste ideaal voor de kunst, jezus het belangrijkste voorwerp van onderzoek voor de wetenschap, in de gemeenschap met jezus is eene deugd te verkrijgen, oneindig-edeler, en eene godsvrucht, oneindig-inniger, dan ooit vóór en builen jezus bestaan kondc. Want Hij, Hij alleen, kwam uit den hemel, het vaderland van al wat waarlijk schoon en goed is, op aarde, om deze aarde daarmede te verrijken. Leven wij dan met Hem en in Hem, wij zien zijne heerlijkheid als des Eengeborenen des Vaders, en nemen uit zijne volheid genade bij genade, en worden door Hem, den oudsten Broeder, gevormd tot zonen en dochteren van God.

Sluiten