Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONDERZOEK.

NAAR DE OORZAKEN, WELKE JEZUS ZELF HEEFT OPGEGEVEN VAN ZIJNE VERWERPING DOOR DE JOODSCHE NATIE, EN OF DIEZELFDE OORZAKEN NOG BESTAAN BIJ VELEN, BIJ WIE HET CHRISTENDOM GEEN INGANG VINDT, DAN OF DE TIJD DAARIN VERANDERING HEEFT TE WEEG GEBRAGT,

DOOR

L. SCHÜRKING,

Predikant te Groningen.

-NA/VVW/WW

Dat er gevonden worden, bij wie het Christendom geen ingang "vindt, is helaas! eene daadzaak, die geen bewijs behoeft. Of zijn er niet zoodanigen in allerlei kringen der maatschappy, van den hoogsten tot den laagsten, en onder hen zelfs zulken, die anders onze achting verdienen, die uitmunten in 'velerlei wetenschap en kunst, wien het ook aan eene zekere regtschapenheid in denkeu en handelen niet ontbreekt, die zich in vele opzigten verdienstelijk maken jegens hunne medeburgers?

Sluiten