Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTWIKKELING^

VAN DEN INVLOED VAN JEZUS VERHEERLIJKING OP DE KOMST DES HEILIGEN GEESTES.

{ISAAR AANLEIDING FAN JOH. VII: 37 - 3g.)

door

A. RUTGERS van der LOEFF,

Predikant te Noordbroek,

Hel is allezins te bejammeren, dat er blijkens de ervaring nog steeds in de Christelgke Gemeente, zelfs in de kringen harer Leeraren en de scholen harer Godgeleerden, zoo groote"-verscheidenheid van gevoelens èn onbestemdheid van begrippen blijft heerschen nopens den aard en het wezen \an hetgeen in de gewijde Schriften Gods geest of heilige geest genaamd wordt. Een groot nadeel moet daaruit voortvloeyen voor de regie kennis en juiste waardering van het Evangelie, daar reeds eene oppervlakkige lezing des Nieuwen Teslamenls den onpartijdige kan leeren, dat naar de voorstelling van jezus en de Apostelen de gemeenschap des heiligen geestes niet alleen het uitnemendslt; is, waarvoor de menschheid aanleg bezit

Sluiten