Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen , van cousin vooral en van ProtestanUche Geestelijken , bij cousiN in zijne beriglen over Duitscliland aangehaald. — Zie hier de redenering des Heeren vak bommel!

»Het doel van het onderwijs is den mensch tc vormen. Dus geen onderwijs zonder opvoeding; het zou anders een mes in de hand van een kind kunnen zijn, 'twelk het niet weet te besturen. Derhalve moet er eene directie over het onderwijs zijn; maar van wie? Van den Staat?" (Avant-propos, 1, 2). De lezer gevoelt dadelijk, dat wij hier op een ander terrein zijn. Bij de drie vorige Schrijvers was de vraag, hoe de rigting van het onderwijs zou moeten zijn , zou het waarlijk goed zijn ; hier is de vraag, wie de rigting zal geven. De Staal? of — maar dit wordt nog niet dadelijk uitgesproken •— de Kerk? Van de zaak komen wij op personen. Nog iets. Er wordt hier door den Schrijver een dubbelzinnig woord gebruikt. Het onderwijs moet eene directie (direction) hebben. Wat beteekent dit? Het kan zijn of rigting of bestuur. Beteekent het rigting , wie zal niet instemmen ? Wie niet erkennen, dat het onderwijs eene bepaalde rigting naar de deugd en godsvrucht moet hebben, zal het niet onnuttig, ja schadelijk worden? Beteekent het bestuur, dan zullen velen twijfelen , en vragen, of het dan nu van zoo veel belang is, welk bestuur de rigting geve , indien de rigting zelve maar goed is? Eindelijk , en dit is van het meeste belang, wordt wel gezegd, dat het doel van het onderwijs is den mensch te vormen; doch niet aangewezen, wat onder dit vormen zij tc verstaan (9). En men weet toch , dat de vorming

(9) Uit gebeurt ouk niet in het Nederduitsch uittreksel uit het

Sluiten