Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONDERZOEK,

OF HET MET REGT ZIJ, DAT MEN ZICH, TER AANBEVELING VAN GEMEENSCHAP DER GOEDEREN ONDER CHRISTENEN, BEROEPT OP HET VOORBEELD DER EERSTE JERUZALEMSCHE GEMEENTE ?

DOOR

J. J. METZLAR,

Predikant te Eelde.

Hel ging mij, Lij het zoeken naar een antwoord op deze vraag, gelijk een' schipper, die van wal steekt, tonder nog te weten, waar hij te lande zal komen. Nu hij de haven heeft verlaten, breidt zich, hoe meer hij zich verwijdert, de zee te verder naar alle zijden van hem uit. Niet zonder bezorgdheid ziet hij de onafzienbare watervlakte voor zich, welke hij zal moeten oversteken.

Zoo kwam de oplossing van mijn vraagstuk mij voor, zonder grooten omweg gemakkelijk te vinden. Het scheen mij toe geheel te berusten op eene of andere bepaling van eenig huishoudelijk reglement,

Sluiten