Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfs eigenaardige werking, dal het op eens allen van alles vrijmaakt? Het Evangelie zal toen toch ook wel geweest zijn, wat het thans nog is: geene tooverkracht, maar eene kracht Gods, eene kracht die wij allerwege en in alles langzaam zien voortspoeden. Is het te denken, om slechts iets te noemen, dat allen in die eerste dagen uit reine bedoelingen tot het Christendom werden gebragt? Zullen niet velen, gelijk zij den Heer volgden, omdat zij van zijne brooden gegeten hadden (3), zijne Discipelen almede uil aardschgezinde oogmerken zijn gevolgd? Vanwaar anders die dwalingen en ondeugden, op welke men al dadelijk stoot ? Vanwaar die verwarring en beroering in de Gemeente, dat verdeeld zijn der Christenen tusschen apollos, cephas, paulus (4)? die verkeerde philosophie, waarover paulus klaagt (5)? Vanwaar dan een hymenees en püiletus , die van de waarheid zijn afgeweken en wel in een zoo belangrijk punt als de opstanding der dooden (6) ? Vanwaar dal demas de wereld weder liefkreeg en uit liefde tot de wereld de goede zaak verliet (7)? Vanwaar dit alles, vragen wij, en nog zooveel meer, dat wij zouden kunnen opnoemen (8), bijaldien die eerste Gemeente toen reeds geweest ware, zoo als die den Heer eenmaal zal worden voorgesteld, zonder vlek of rimpel (0) ?

Doch waartoe nu op die schaduwzijde heengewe— zen? Het was om ook van dien kant den toestand

(3) Verg. Joh. VI: 86. (4) Verg. 1 Cor. III: 4 volg.

(5) Col. II: 8. (6) Verg. 2 Tim. II: 18.

(7) S Tim. IV: 10.

(8) Verg. giesei-er, Xirchcngesch., D. I. p. 89 *olg.

(#) Verg, Eph. V: 37,

Sluiten