is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1841, 01-10-1841

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De geest van christus bad hem God leeren kennen, gelijk hij is, als den genadigen en al wijzen Yader des menschdoms, die zijne kinderen als vrije wezens zich laat ontwikkelen en langzamerhand hen verder opleidt, en met de hoogste wijsheid en onuitputtelijke genade hen aldus opvoedt, dat zij eindelijk aan zijn doel, aan hunne Goddelijke bestemming beantwoorden. Dit is eigenlijk het ééne grondidee, waaruit paulus geheele Christelijke wereldbeschouwing, zijn gansche blik in de geschiedenis der menschheid, als de geschiedenis der Goddelijke opvoeding van het menschelijk geslacht, voortvloeide. En zoo dit grondidee waarheid is, indien God waarlijk die hemelsche Vader en Opvoeder is, zou dan niet ook wel die Christelijke wereldbeschouwing overeenstemmen met de waarheid, overeenkomen met Gods aanschouwing van de geschiedenis der menschheid?

IV.

Paulus uiizigt op de voleinding.

Wij zouden geacht kunnen worden, hier onze taak geheel volbragt te hebben, dewijl door geschiedenis der menschheid doorgaans slechts verslaan wordt de ontwikkeling des menscluloms in zijnen legenwoordigen, zoowel zinnelijken als geestelijken slaat. Maar. het zij mij vergund nog ten slotte kortelijk en vluglig het oog te slaan op paulus uitzigt op de voleinding der geschiedenis van de menschheid in de eeuwigheid. Kortelijk slechts en vlugtig; want eene opzettelijke en naar den eisch der zaak voldingende voorstelling daarvan zou sloffe opleveren voor