Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

vam den

lllRGiVG 1841.

H*W<SK»J<»<»<=

I STUK.*

VERHANDELINGEN en GEDACHTEN.

a. rutgers van der loeff , De strijd der

verlosten, volgens paulus . . • • • bi. 7. g. w. sannes , Onderzoek, in welken zin jezus Hebr. VU: 22 de Borg des Nieuwen Verbonds wordt genoemd . • . • » 48. p. hofstede de groot , Het verhand tusschen jezus vroeger hemelsch en later

aardsch leven, volgens den Apostel joW

jEen woord over Christelijke vriendschap. (Tot bladvulling) . ... . • • • • *

BEOORDEELINGEN en BERIGTEN.

Verslag van twee jlkademische Verhandelingen over augustinus, door de Heeren

roux en van 119.

Het Christendom op de Zuidzee-eilanden,

naar kkohn en williasis ....•» 169. l. sghukking , Leerrede }> ^07.

Sluiten