is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1842, 01-01-1842

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hg Ilem, die ]„er genade bewees, en haar, die hier • genado ontving, zoo treffend geregtvaardigd ziet moet hi, z,ch zeiven voorkomen als door eenen schok van zijne hoogte ter neergeslort en nlagteloos worslcende onder de puinhoopen van het ingeslorte gebouw

ISJpjT k» w V

Dezelfde klagle over de gemeenschap, die JEZUS mei

door I °pu ' h°°ren Wij °P eenen a'"Iorcn tijd doo. veie Phanseën tegen JEzus ingebragt, op het

oogenhhk , dat wij tollenaren, die zondaren waren

tot Hem genaderd zien, niet om Hem te verzoeken'

maar om betere menschen door Hem te worden, „ecs-

ehjk heil Lij Hem te zoeken. Men beklaagt zich

dal jezus hen ontvangt en met hen eet. Zullen wil

ook doen opmerken, hoe JEZUs zijne genaderijke han-

dclvvijze met deze, wier gemoed zich voor'iets bë-

héid T n^de Pb11"6' tCSen0Ver dC k0Ude ,ief(,e,oos-

heul van de Phanseen verdedigt door zijn beroep

op hunne blijdschap over een wedergevonden schaan .f ncn„,„g? Wij „me„ «,cchls

nieTs 'ff T S^ede YerdedlSinS zijn gedrag

iets afdingt op hunne regtvaardigheid; Hij neem^

haar aan hoe ongenoegzaam ze ook zijn mo^e om

tot dat hooger, inwendig leven op te voeren, hetwelk

God Christus schenken wil. Hij laat den vlder

• SellJkenis van den verdwaalden zoon geene de

minste verwijt,ngen doen aan den liefdeloos broede

^i:zzdcn"^

heb nooit uwe geboden overtreden;''" geeft aan^e'n

(3) Luc. VII: 36—50.