Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ie weeg bragt. Inzonderheid nam zij zicli voor tien roerenden raad van Christus op te volgen: »Zoo iemand doen wil den wil desgenen, die mij gezonden lieeft, die zal van deze leer bekennen, of zij uit God is dan of ik uit mij zeiven spreke" (Joh. VII: 17). Zij nam dus het besluit te handelen, alsof zij werkelijk aan Christus geloofde. »Ik begon dan," zegt zij , » al aanstonds mijne grondstellingen en handelingen met zijne leer te vergelijken; en hoeveel vond ik te veranderen, wat ik te voren naauwelijks als eene verkeerdheid had opgemerkt; want zoo levendig mijn gevoel voor al het goede en schoone is, zoo, en misschien nog levendiger, viel mij elke vlek in mijnen naaste in het oog; en dit behield ik dan niet voor mij zelve; maar bleef zelden in gebreke miinen scherpen blik aan mijne vrienden mede te deelen en hen tot splinterzoeken te vervoeren; ik nam mij derhalve terstond voor, ofn mijne opmerkingen daarover niet meer zonder noodzakelijkheid mede te deelen. Ik schaamde mij, bij vergelijking van mijne bekrompene liefde met de algemeene, groote, edele en toch bijzondere liefde van Christus: Het is niet genoeg, dat gij lief helt die u weldoen; dat doen ook de tollenaren; ook uwe vijanden moet gij zegenen en liefhebben enz.; hoe diep gevoelde ik nu mijn bitter opbruischen tegen mijne kinderen en vrienden, wanneer zij niet aan die volkomenheid beantwoordden, die ik van hen vorderde en met geweld in hen vinden wilde, zonder zelf hun daarin voor te gaan; ook viel mij van tijd tot tijd de tegenstelling van mijn gedrag met de roerende eenvoudigheid van Christus in het oog, welke zich doorgaande in furstekberg liet opmerken. Wel had ik vroeger reeds gebeden, doch slechts zelden; nu begon ik bij 3 842. 12

Sluiten